Disclaimer

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Airport Taxi 24/7. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Airport Taxi 24/7.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Airport Taxi 24/7 is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy
Airport Taxi 24/7 respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Airport Taxi 24/7 uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie
Van bezoekers aan de website van Airport Taxi 24/7 worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de Airport Taxi 24/7 website te optimaliseren.